O PROJEKCIE

OPIS PROJEKTU

POZYTYWNE PROJEKTY to nazwa cyklu działań o charakterze kulturalnym, głownie z dziedziny filmu, ale też z akcentami muzyki, w tym filmowej, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców - polskich i czeskich - po obu stronach granicy. Poprzez organizowane wydarzenia organizatorzy będą zachęcać przede wszystkim lokalne społeczności do bardziej aktywnego udziału w kulturze, proponując wydarzenia zarówno warsztatowe, edukacyjne - zakładające aktywny udział odbiorców, jak i skierowane do widzów wydarzenia o charakterze muzycznym i filmowym. Wydarzenia będą się odbywały w najróżniejszych miejscach Ostrawy i Jeleniej Góry: nie tylko w salach widowiskowych i kinowych,

ale też w miejscach nie związanych bezpośrednio z filmem - jak galeria sztuki czy miejscach zupełnie nietypowych: otoczeniu osiedli, podwórek, przejść podziemnych, nabrzeży rzek, parków i restauracji ogródkowych. Ważne miejsce wśród działań projektowych zajmie też historia i początki kina - zarówno o charakterze lokalnym, jak i światowym (projekcje arcydzieł światowego kina z początków jego powstania – nieme kino z muzyką na żywo, oraz stworzenie interaktywnej mapy ostrawskiego filmu czyli seria spotkań edukacyjnych z filmowcami, którzy uczestniczyli w rozwoju ostrawskiej kinematografii w latach 1945 - 2010, a także próba tworzenia interaktywnej prezentacji internetowej kluczowych miejsc związanych z historią ostrawskiego filmu i jego postaciami). Planowane są również konkursy filmowe dla młodych twórców, amatorów, studentów, twórców niezależnych, polsko-czeskie warsztaty filmowe, spotkania warsztatowe z polskimi i czeskimi twórcami filmów, projekcje najnowszych filmów polskich i czeskich, działania integracyjne dla uczestników, koncerty, seminaria poświęcone filmowi.


WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE

Dzięki wcześniejszym kontaktom pomiędzy Osiedlowym Domem Kultury w Jeleniej Górze a stowarzyszeniem "Pozytywne projekty" z Ostrawy zrodził się pomysł realizacji wspólnego projektu. Pierwsze ustalenia organizacyjne odbywały się drogą telefoniczną, mailową i podczas rozmów za pośrednictwem skype'a. Przedstawiciele partnera gościli w Jeleniej Górze w lutym 2011 roku, a następne spotkania odbyły sie w Ostrawie jesienią 2012 r., aby ustalić założenia programowe projektu, zakres działań realizowanych w ramach projektu, dokonać podziału obowiązków, ustalić budżet projektu i podzielić jego finansowanie pomiędzy stronę polską i czeską. Ustalono też

wstępny harmonogram działań. Następnie, drogą mailową i telefoniczną ustalano szczegółowo podział zadań i szczegółowy harmonogram działań projektowych.


WSPÓLNA REALIZACJA

Partnerzy wspólnie będą promować projekt realizowany po obu stronach granicy wśród potencjalnych

uczestników ze swojego kraju. Wzajemnie uczestniczą w wielu zadaniach realizowanych po obu stronach granicy: prowadzą nabory uczestników na warsztaty filmowe, wspólnie ustalają programy poszczególnych działań (pokazów filmowych, spotkań z twórcami), wspólnie wybierają kadry ekspertów (np. jurorów, twórców zapraszanych na spotkania) oraz instruktorów prowadzących warsztaty dla wszystkich działań realizowanych w ramach projektu. Partner wiodący zapewnia też niezbędny sprzęt techniczny do realizacji warsztatów filmowych - zakupiony w ramach projektu.

Partner wiodący:
Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra – DŚ

Partner projektu:
Pozitivní projekty o.s., Ostrawa– MŚ

Wartość dofinansowania z EFRR – 150.077,28 EUR
w tym:
Partner wiodący – 110.824,28 EUR
Partner projektu – 39.253,00 EUR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

Osiedlowy Dom Kultury Miasto Jelenia Góra Pozitivni Projekty