O projektu

POPIS PROJEKTU

POZITIVNÍ PROJEKTY je název cyklu aktivit kulturního rázu hlavně v oblasti filmu, ale i s prvky hudby včetně filmové, zaměřených na širokou veřejnost - polskou i českou - na obou stranách hranice. Prostřednictvím pořádaných událostí organizátoři budou vybízet zejména místní společnosti k aktivnější účasti v kulturním dění, a to tak, že nabídnou jak workshopovou, vzdělávací činnost, předpokládající aktivní účast, tak události hudebního a filmového rázu zaměřené na diváky. Tyto události budou probíhat v nejrůznějších místech Ostravy a Jelení Hory: nejen v společenských a kinosálech, ale i v místech která nejsou přímo spojena s filmem - jako jsou galerie umění a úplně atypická místa: prostředí sídlišť, dvorků, podchodů, nábřeží řek, parků a zahradních restaurací. Důležité místo mezi projektovými aktivitami patří i dějinám a začátkům

kina? jak místního, tak světového rázu (projekce děl světové kinematografie od jejích začátků - němé kino s živou hudbou a vytvoření interaktivní mapy ostravského filmu tj. série vzdělávacích besed s filmaři, kteří se podíleli na rozvoji ostravské kinematografie v letech 1945-2010 a pokus o vytvoření webové interaktivní prezentace klíčových míst spojených s dějinami ostravského filmu a jeho osobnostmi). Dále se plánují filmové soutěže pro mladé amatérské tvůrce, studenty, nezávislé tvůrce, polsko-české filmové workshopy, workshopová setkání s polskými a českými tvůrci filmů, projekce nejnovějších polských a českých filmů, integrační aktivity pro účastníky, koncerty, semináře věnované kinematografii.

 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Díky předchozím kontaktům mezi Sídlištním kulturním domem v Jelení Hoře a sdružením Pozitivní projekty z Ostravy vznikl nápad realizovat společný projekt. První organizační ujednání probíhala telefonickou a e-mailovou cestou a formou rozhovorů s využitím skype. Zástupci partnera byli v Jelení Hoře v roce 2011, další setkání proběhla v Ostravě na podzim 2012 aby se dohodly programové předpoklady projektu, rozsah aktivit realizovaných v rámci projektu, rozdělení povinností, určil rozpočet projektu a rozdělení financování mezi polskou a českou stranou. Dále byl domluven předběžný harmonogram aktivit. Následně bylo podrobně dohodnuto rozdělení úkolů a podrobný harmonogram projektových aktivit e-mailovou a telefonickou cestou.
 

SPOLEČNÁ REALIZACJE

Partneři společně budou propagovat projekt realizovaný na obou stranách hranice mezi potenciálními účastníky ze své země. Vzájemně se zúčastní mnoha aktivit realizovaných na obou stranách hranice: provádějí nábor účastníků na filmové dílny, společně dohodnou programy jednotlivých aktivit (filmových projekcí, setkání s tvůrci), společně vyberou expertský personál (např. porotu, tvůrce zvané na setkání) a lektory, kteří povedou dílny pro všechny aktivity realizované v rámci projektu. Vedoucí partner zajistí i nezbytnou techniku pro realizaci filmových dílen - zakoupena v rámci projektu.


Vedoucí partner:
Sídlištní kulturní dům, Jelenia Góra

Partner projektu:
Pozitivní projekty o.s., Moravská Ostrava

Výše dotace z EFRR – EUR  150.077,28 EUR

včetně:

Vedoucí partner 110.824,28 EUR
Partner projektu –
39.253,00 EUR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

Osiedlowy Dom Kultury Miasto Jelenia Góra Pozitivni Projekty